A doktori iskola adatai

Alapadatok

 • Kódszám:
  • 233
 • Intézmény:
  • Szent István Egyetem
 • Tudományági besorolás:
  • Agrárműszaki
 • Neve:
  • Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola
 • Akkreditálás éve:
  • 2016    (2002, 2015 jogelődje)

Az iskola vezetője

Bozó László, MHAS egyetemi tanár

 • K épület, 3. emelet, Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék

 

Az iskola Tanácsa

Elnök:

Bozó lászló, MHAS  

 

Tagjai:

Mezősné Szilágyi Kinga, CSc, DLA

 

 

Ladányi Márta, PhD

 

 

Fekete Albert, PhD

 

 

Gaál Márta, CSc

 

 

Csemez Attila DSc

Külső tag

 

Hufnagel Levente, PhD

Külső tag

 

Szabóné Erdélyi Éva, PhD

Külső tag

 

Jámbor Imre, CSc, DLA

Meghívott tag

 

Gergely Erzsébet, CSc

Meghívott tag

Titkár:

Sallay Ágnes, PhD

Tudományos titkár

PhD küldött:

1 fő hallgató, témacsoportok közötti rotációban

Meghívott tag

A doktori iskola törzstagjai

név

tud. fokozat

beosztás

munkahely

Bozó László

DSc MHAS

egyetemi tanár

Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék

Fatsar Kristóf

PhD habil.

egyetemi tanár

Kertművészeti és Kerttechnikai Tanszék

Fekete Albert

PhD habil.

egyetemi docens

Kertművészeti és Kerttechnikai Tanszék

Mezősné Szilágyi Kinga

CSc habil.

egyetemi tanár

Kert- és Szabadtértervezési Tanszék

Ladányi Márta

PhD

egyetemi docens

Biometria és Agrárinformatika Tanszék

Sallay Ágnes

PhD

egyetemi docens

Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék

Simon Mariann

CSc habil.

egyetemi tanár

Településépítészeti Tanszék

Témavezetők és oktatók

név

tud. fokozat

beosztás

munkahely

Balogh Péter István

PhD, DLA

egyetemi docens

Kert- és Szabadtértervezési  Tanszék

Bisztray György Dénes

PhD habil.

egyetemi tanár

Szőlészeti és Borászati Intézet, Szőlészeti Tsz.

Bozó László

 

MHAS

egyetemi tanár

Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék

 

Csepely-Knorr Luca

PhD

 

Kert- és Szabadtértervezési  Tanszék

Csemez Attila

DSc habil.

ny. egyetemi tanár

Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék

Csima Péter

CSc

ny. egyetemi tanár

 

Czúcz Bálint

PhD

tudományos munkatárs

MTA Ökológiai Kutatóközpont

Fatsar Kristóf

PhD habil.

egyetemi tanár

Kertművészeti és Kerttechnikai Tanszék

Fekete Albert

PhD

egyetemi docens

Kert- és Szabadtértervezési  Tanszék

Gaál Márta

CSc

egyetemi docens

Biometria és Agrárinformatika Tanszék

Gergely Erzsébet

PhD

ügyvezető

Ökopolisz Alapítvány

Gerzson László

PhD

egyetemi docens

Kert- és Szabadtértervezési  Tanszék

Guti Gábor

PhD

mb. intézetigazgató

MTA Ökológiai Kutatóközpont

Hajdú Istvánné

CSc

professor emerita

Élelmiszeripari Gazdaságtan Tanszék

Hufnagel Levente

PhD habil.

egyetemi docens

SZIE

Illyés Zsuzsanna

CSc

egyetemi docens

Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék

Ittzés András

PhD

egyetemi docens

Biometria és Agrárinformatika Tanszék

Jámbor Imre

CSc, DLA

ny. egyetemi tanár

 

Kabai Róbert

PhD

egyetemi adjunktus

Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék

Kasza Gyula

PhD

egyetemi docens

Élelmiszeripari Gazdaságtan Tanszék

Kollányi László

CSc

egyetemi docens

Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék

Kocsis János Balázs

PhD

egyetemi docens

BMGE

Ladányi Márta

PhD

egyetemi docens

Biometria és Agrárinformatika Tanszék

Lakner Zoltán

CSc

egyetemi tanár

Élelmiszeripari Gazdaságtan Tanszék

Láng Zoltán

DSc habil.

egyetemi tanár

Műszaki Tanszék

Marjainé Szerényi Zsuzsanna

PhD

egyetemi docens

Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék

Mezősné Szilágyi Kinga

CSc,DLA habil.

egyetemi tanár

Kert- és Szabadtértervezési  Tanszék

Sallay Ágnes

PhD habil.

egyetemi docens

Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék

Schneller István

CSc habil.

egyetemi tanár

Településépítészeti Tanszék

Simon Mariann

CSc habil.

egyetemi docens

Településépítészeti Tanszék

Somodi Imelda Réka

PhD

tudományos munkatárs

MTA Ökológiai és Botanikai Intézet

Szabó Krisztina

PhD

egyetemi adjunktus

Kert- és Szabadtértervezési  Tanszék

Szabóné Erdélyi Éva

PhD

egyetemi docens

Budapesti Gazdasági Főiskola

Végvári György

CSc

egyetemi docens

Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék

Részletes számadatok, statisztikák, kimutatások

 • A doktori iskola aktív hallgatói
 • A doktori iskola doktorjelöltjei
 • Az abszolutóriumot szerzettek adatai a képzés kezdete óta
 • Fokozatot szerzettek adatai a képzés kezdete óta

Titkárság

 • Cím: 1118 Budapest, Villányi út 29-43. G épület 322-es szoba
 • Telefon: +36 (1) 305 7596

Munkatársak, kapcsolat

Szondy Fanny (szondy.fanny@fh.szie.hu)